EasyFreelance har flere beredskapsrutiner som kanskje må vurderes i situasjoner som krever krisehåndtering og/eller førstehjelp.

Selvstendige arbeidere

Selvstendig næringsdrivende og egenansatte som ikke er på kontoret må sjekke sin egen sikkerhet på arbeidsplassen og sjekke hvem som har ansvaret på hver arbeidsplass og hvilket verneutstyr som kreves og forhøre seg om hvordan de bruker det. Selvstendig næringsdrivende og selvstendig skal også sjekke hvilke rutiner for evakuering, førstehjelp og krisehåndtering som gjelder på en arbeidsplass.s

Trusler og vold

Ved trusler eller vold mot ansatte skal fornærmede alltid melde fra til arbeidsgiver om det som har skjedd. Selvstendig næringsdrivende melder fra om dette etter egen rutine. Sikkerhetsutvalget avgjør på bakgrunn av omstendighetene om og hvilke tiltak som må iverksettes.

Kriseledergruppe

Ved skader på jobb, eller privat som kommer til arbeidsgivers kjennskap, avhengig av omstendighetene og om det anses hensiktsmessig, skal kriseledelsesgruppen tilkalles for å undersøke konsekvensene av dette og hvordan det påvirker både offeret, sine kolleger og hvordan arbeidsmengden kan fordeles. Arbeidsgiver oppfordrer sine ansatte til å melde skader til arbeidsgivers kjennskap dersom det kan ha innvirkning på arbeidstakerens arbeid. Selvstendig næringsdrivende melder fra om skader etter egen rutine for dette. I dette arbeidet samarbeider kriseledelsesgruppen med ledergruppen generelt for å få til best mulige løsninger for alle involverte.

Det kreves etterforskning av omstendighetene i den enkelte sak. Ved en skade skal det undersøkes hvordan den aktuelle arbeidstakeren har det, hva arbeidsgiver kan gjøre for å hjelpe vedkommende. For øvrig tas det rutine etter arbeidstilpasning og rehabilitering når personen skal tilbake i arbeid. Ved dødsfall skal kriseledelsesgruppen og ledergruppen vurdere hvordan dette påvirker trivselen til annet personell og hvordan oppgaver fordeles på en god måte.

Terrorist angrep

Ved et terrorangrep som inntreffer, men som ikke berører de ansatte direkte, bør nærmeste leder kontrollere at alle ansatte har det bra etter omstendighetene. Husk i denne sammenheng at en slik situasjon kan ha innvirkning på trivselen til ansatte, selv om de ikke er direkte berørt. Enten en nær slektning eller en bekjent kan ha blitt rammet, noe som kan ha negativ innvirkning på en ansatts arbeidsinnsats.

Ledergruppen sammen med sikkerhetsutvalget innkalles ellers i alle de saker som kreves for å vurdere om det må settes inn nødstiltak etter hendelsen og hvordan virksomheten håndterer situasjonen på best måte slik at den ikke har negativ innvirkning på ansattes trivsel.

Dokumentasjonsplikt

Ulykker som inntreffer ved hovedkontoret dokumenteres av respektive leder for den aktuelle ansatte og ulykker som meldes dersom selvstendig næringsdrivende dokumenteres av verneutvalget. Denne dokumentasjonen undersøkes deretter av ledergruppen sammen med sikkerhetsutvalget.